skip to Main Content
504 632 940 serwis@eko-instal24.pl

Świadczymy usługi konserwatora urządzeń dźwigowych.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie przeglądów konserwatorskich dźwignic.

Posiadamy niezbędne kwalifikacje konserwatora urządzeń transportu bliskiego UTB wydane przez Urząd Dozoru Technicznego UDT.

Zakres świadczonych usług konserwatorskich.

Konserwacja UTB

Wykonujemy przeglądy i konserwacje urządzeń dźwigowych podlegających pod Dozór Techniczny tj. wózki widłowe, żurawie HDS, podesty ruchome: podnośniki koszowe i platformy załadowcze.

Dziennik konserwacji

Zajmujemy się prowadzeniem dziennika konserwacji wymaganego odrębnymi przepisami. Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych wykonywana jest zgodnie z wymaganiami producenta urządzenia dźwigowego.

Naprawy

Wykonujemy drobne remonty i naprawy urządzeń transportu bliskiego tj. wymiana mechanizmów, łańcuchów, wideł w wózkach widłowych, naprawa instalacji elektrycznych, odtwarzanie diagramów udźwigu, itp.

Zgłaszanie do UDT

Zajmujemy się kompleksowo przygotowaniem niezbędnej dokumentacji wymaganej przy rejestracji urządzenia w Dozorze Technicznym. Wykonujemy próby przeciążeniowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wystawiając stosowne poświadczenia.

Do obowiązków eksploatującego czyli właściciela  Urządzenia Transportu Bliskiego należy zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia nie tylko poprzez codzienne oględziny operatorów, ale również przeglądy konserwacyjne przeprowadzane przez osoby posiadające uprawnienia konserwatora.

Każde urządzenie dźwignicowe podlegające pod Dozór Techniczny tj. wózki widłowe, żurawie HDS, podesty ruchome – podnośniki koszowe oraz suwnice powinny być konserwowane przez osoby posiadające kwalifikacje konserwatorów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Okresowe przeglądy techniczne mają bardzo duży wpływ na bezpieczne i sprawne funkcjonowanie urządzenia UTB.

W ramach przeglądów konserwacyjnych wykonujemy oględziny zewnętrzne, sprawdzanie poprawności działania wszystkich mechanizmów podnoszenia, jazdy oraz układy hamulcowe. Przeprowadzamy również próby statyczne i dynamiczne z obciążeniem. Sprawdzamy kompletność wyposażenia i poprawność działania wszelkich zabezpieczeń mechanicznych, elektrycznych oraz hydraulicznych. Przeprowadzamy również, jeśli są wymagane, pomiary elektryczne w urządzeniach dźwigowych wystawiając stosowny protokół z pomiarów kontrolno – ochronnych.

Wykonujemy również drobne naprawy i serwis urządzeń jeśli zauważymy drobne usterki podczas przeglądu konserwatorskiego. Jeżeli wymagana jest wymiana jakiegoś zużytego elementu np. łańcucha w wózku widłowym to zajmujemy się również zakupem odpowiednich części oraz ich montażem. Po każdej naprawie dokonujemy odpowiedniego wpisu w dzienniku konserwacji.

Świadczymy usługi konserwatora wózków widłowych, żurawi HDS oraz podestów ruchomych na terenie miast Wieluń, Sieradz, Wieruszów oraz Złoczew.

Wszelkie przeglądy konserwacyjne wykonujemy zgodnie z zaleceniami producenckimi danego urządzenia transportu bliskiego.

Back To Top